Projekt rekonstrukcija vodovoda „Stari Golubovec“

U okviru humanitarnog djelovanja ove godine RC Zagreb-Sesvete, zajedno s RC Zagreb-Medvedgrad organizirao je rekonstrukciju vodovoda u naselju Stari Golubovec koje je u sastavu općine Lobor u Krapinsko-zagorskoj županiji. Naselje se nalazi na padinama gore Ivanščice, a čine ga zaselci: Behini, Donji Labaši, Krsniki i Gornji Labaši. Da bi se poboljšala kakvoća vode za piće i osigurala zdravstveno ispravna voda potrošačima lokalnog vodovoda „Stari Golubovec“ ugrađen je u postojeći vodospremnik uređaj za dezinfekciju vode hipokloritom. Vodovod „Stari Golubovec“ izgrađen je početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća i na njega je priključeno nešto više od 140 potrošača.

Odabrani postupak rekonstrukcije pogodan je za manje vodoopskrbne sustave, kao što je lokalni vodovod „Stari Golubovec”, a rukovanje ovim uređajima nije povezano s velikim opasnostima. Kako je za pogon dozirne crpke i impulsnog vodomjera potrebna električna energija, a vodospremnik se nalazi izvan naseljenog područja, za napajanje električnom energijom dodatno su ugrađeni fotonaponski paneli kao i sustav za dojavu stanja dezinfekcije. Na ovaj način udruženim profesionalnim znanjem i angažmanom članova klubova da se pomogne onima koji se brinu o distribuciji vode za piće, stanovnici Starog Golubovca dobili su zdravstveno ispravnu i čistu vodu za piće.

Prethodna objava
Slijedeća objava