Naši ciljevi

Kao članu Rotary International, jedne od najvećih svjetskih humanitarnih organizacija, cilj Rotary kluba Zagreb Sesvete je služenje zajednici u kojoj djeluje te prijateljstvo, pomaganje drugima i izvrsnost u svakom smislu riječi. Ujedinjeni smo u misiji ulaganja u znanje te pomaganju najmlađima koji tek kreću u život. Naši su članovi vodeće osobe iz stručnog i poslovnog života posvećene humanitarnim ciljevima. Njegujući i promičući visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, širimo dobru volju i razumijevanje u svijetu.


Ciljevi i načela

Kada, govorimo o rotarijanstvu, na prvo ćemo mjesto staviti načela odgovornosti, profesionalizma, razumijevanja i služenja zajednici, koja su od samih početaka bili ideja vodilja, a danas nailaze na plodno tlo.
Cilj Rotarya je spremnost pomoću u svakodnevnom životu – “Service Above Self”.
Rotary nastoji postići ovaj cilj provodeći slijedeća načela:

  • da njegujući prijateljstvo bude drugima od koristi;
  • prihvačanjem visokih etičkih načela, kako u privatnom tako i u poslovnom životu te poštivanjem vrijednosti svakog čina za opće dobro;
  • promicanjem odgovornog djelovanja svih rotarijanaca u privatnom, poslovnom i javnom životu;
  • njegovanjem dobre volje za razumijevanje i mir među narodima putem svjetske zajednice poslovnih ljudi, sjedinjenih u idealu, da se pogne ljudima.

Pokret je ubrzo dokazao da nije nacionalno, politički ili na bilo koji način isključiv te se ubrzo proširio iz Chicaga u cijele Sjedinjene Američke Države, a poslije cijelim svijetom. Prvi kongres rotarijanaca održan je 1910. u Chicagu u nazočnosti predstavnika šesnaest klubova, a već 1911. počinje izlaziti prvi rotarijanski časopis The Rotarian, koji povezuje sve rotarijance svijeta. Želeći razbiti rasne, političke, civilizacijske i vjerske barijere, pokret danas ima više od milijun rotarijanaca organiziranih u 28.000 klubova u 160 zemalja svijeta. Sada, nakon devedeset i pet godina postojanja, osnovani humanitarni program rotarijanaca za suzbijanje gladi, bolesti i pružanja pomoći iznosi godišnje više od 500 milijuna američkih dolara.

Rotary, osim što znači kruženje, znači i prsten koji povezuje sve rotarijance svijeta pod istim geslom – služiti drugima – istodobno bogateći vlastita etička načela i njegujući kult solidarnosti. Rotary International danas je u sličnom položaju kao i u doba svog nastanka. Svijet se nalazi pred novim iskušenjima, a zadaća je rotarijanaca da bar malo ublaže ono što donose svakodnevne patnje.


Četiri načelna pitanja

Za primjenu i očuvanje visokih etičkih načela u međuljudskim odnosima provjerenu nit vodilju predstavljaju 4 načelna pitanja:

  1. Je li istina?
  2. Je li ispravno za sve sudionike?
  3. Hoće li promicati prijateljstvo i dobru volju?
  4. Hoće li služiti na dobro svim sudionicima?

Pet pravaca služenja

Široko razgranate aktivnosti Rotaryja pokušao je 1923. godine objediniti i opisati filadelfijski rotarijanac Guy Gundaker u knjižici „A Talking Knowledge of Rotary“ 1926. godine. Predsjednik Rotary International in Britain and Ireland (RIBI) Sydney Pascall i tajnik RIBI-a, kasniji urednik The Rotaryana, Vivian Carter definirali su tri pravca služenja koja se i danas smatraju osnovom djelovanja svakog rotarijanca. Ovaj je prijedlog već 1927. godine na svjetskoj konferenciji u belgijskom Ostendeu prihvaćen, a trima pravcima služenja dodan je i četvrti pa su na sljedećoj konferenciji u Minneapolisu usvojena četiri pravca rotarijanskog služenja. 2010. godine usvojen je i peti pravac služenja.

Služenje klubu

Od svakog člana očekuje se pozitivno sudjelovanje u klupskom životu na način da sudjeluje u programima kluba, da promiče ideju rotarijanstva, da prijateljski prima i uvodi nove članove ili goste, da sudjeluje u radu odbora, da obavlja neku od klupskih dužnosti (kao predsjednik, tajnik, član odbora, klupski majstor, voditelj službe za mlade, organizator predavanja, rizničar, itd). Služenje klubu znači i spremnost pomoći u odvijanju klupskog života i kada se ne obavlja neka od formalnih dužnosti. Potpora i učešće u akcijama drugih klubova također je jedna od takvih aktivnosti.

Služenje struci

Podrazumijeva da svaki rotarijanac potiče visoke etičke standarde u poslu i struci, da prepoznaje vrijednosti svih struka i zvanja te da poštuje zanimanje svakog rotarijanca kao prigodu za služenje u društvu i zajednici. Služenju struci pripada i aktivno prenošenje poslovnog iskustva mladima kao i prenošenje znanja kroz predavanja iz struke i izvan nje.

Služenje zajednici

Ova služba predstavlja samo srce služenja, zahvaljujući kojoj je svaki Rotary klub dobar susjed koji predano radi za dobro lokalne zajednice. Od svakog se rotarijanca očekuje da radi i pomaže u socijalnom i karitativnom području života lokalne zajednice, na aktivnostima za zajedničko dobro okruženja u kojem živi, radi i djeluje. Služenje zajednici znači i sudjelovanje u poslovima zajednice. U duhu Rotaryja je da se ne otkupimo novcem, nego da aktivno sudjelujemo u akcijama kluba.

Međunarodno služenje

Obveza je svakog rotarijanca da daje svoj doprinos te djeluje i izvan kluba i lokalne zajednice, promičući mir i razumijevanje među ljudima i narodima svijeta, pomažući i sudjelujući u aktivnostima na međunarodnom planu kroz Rotary, ali i izvan njega, u borbi protiv gladi, siromaštva, bolesti, analfabetizma i u svim drugim aktivnostima na dobrobit čovječanstva.

Služenje mladim generacijama

Kroz ovo služenje Rotary naglašava svoju duboku i dugogodišnju predanost i potporu programima za djecu i mlade, kako na brizi za mlade, tako i na organiziranju raznih oblika međunarodne razmjene mladih ljudi.